Anne-Marie Graah

Som forsvarsadvokat kæmper jeg for dig og dine rettigheder. Jeg har ført mange forskellige sager, hvor mine klienter var tiltalt for røveri, vold, voldtægt eller tyveri. Uanset hvilken type kriminalitet, du er tiltalt for, fortjener du det bedste forsvar. Det er vigtigt for mig, at forsvarer og klient kan tale godt sammen. Det er min erfaring, at det giver det bedste resultat.

Michael Harms

Jeg er specialist i strafferet, og har været forsvarer i mange både store og små straffesager i hele landet.

Kjeld Henriksen

Strafferet er et af de arbejdsområder, jeg har arbejdet mest med, som forsvarer for den anklagede eller bistandsadvokat for den forurettede (voksne eller børn). Igennem 25 år har jeg mødt i byret, landsret og højesteret i sager lige fra drab, drabsforsøg, røveri, våbenbesiddelse, narkobesiddelse, vold og sexforbrydelser til tyverier, socialbedrageri, spritkørsel og fartovertrædelser.

Poul Jost Jensen

Jeg har gennem mange års arbejde som forsvarer specialiseret sig i at give en sigtet eller tiltalt det bedste forsvar. Mit arbejde som forsvarer har gennem 25 års givet stor praktisk erfaring med forsvarergerningen. Jeg er er således både teoretisk og praktisk specialist i strafferet.

Peter Ølholm

Jeg har i mere end 20 år arbejdet med alle former for straffesager, herunder sager om økonomisk kriminalitet, drab, drabsforsøg, røverier, vold, narkotika m.m.

Steen Moesgaard

Strafferet er et af de arbejdsområder, jeg har beskæftiget mig mest med. Store sager om narko, drabsforsøg og omfattende økonomisk kriminalitet og små sager om færdsel, socialt bedrageri og vold bliver altid behandlet med samme engagement og indlevelse.

Helle Rørbæk

Strafferet har gennem mere end 20 år været mit hovedarbejdsområde. Jeg har behandlet sager om næsten al form for kriminalitet, blandt andet sager om narko, drab, vold, tyveri, røveri, voldtægt og økonomisk kriminalitet og ført et meget stort antal domsmandssager og nævningesager ved både Byret og Landsret samt ankesager i Højesteret.

 • Vi er
  Benificerede
 • De største
  på Sjælland
 • De bedste indenfor
  strafferet
 • Samlet mere end
  100 års erfaring
 • Desto før du går til forsvarer, desto bedre er du klædt på under resten af sagen.
 • Rådfør dig med din forsvarer inden du udtaler dig til politiet.
 • Det er vigtigt, at du finder en forsvarer, som du har tillid til.
 • Du har altid ret til selv at vælge din forsvarer.